14.08.2023r. - Sekretariat będzie nieczynny

Szkoła branżowa

Sprzedawca

Zapisz się już dzisiaj

Wpisowe: 0zł

Czesne: 0 zł/mc

Okres nauki: 3 lata

Symbol cyfrowy: 522301

Kwalifikacja zawodowa:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Liczba miejsc ograniczona

Zapisy do klasy trwają

Odtwórz wideo

o programie

Charakterystyka programu

Szkoła branżowa sprzedawca w Toruniu kształci według podstawy programowej dla szkolnictwa branżowego. Podstawa programowa określa, czego uczymy się w zawodzie, jak to sprawdzamy i w jakich warunkach. Nasz program nauczania zawiera zajęcia z kształcenia zawodowego podzielone na jednostki efektów kształcenia. Każda jednostka ma swoją minimalną liczbę godzin i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych.

Cele kierunkowe:
  • Przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży.
  • Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
  • Wykorzystywanie sprzętu i urządzeń handlowych oraz dbanie o ich konserwację i naprawę.
  • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpraca z innymi podmiotami rynku handlowego.
  • Znajomość przepisów prawnych i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w handlu.
  • Posługiwanie się językiem obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

szkoła liderów

PARTNEREM JEST CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Cech Rzemiosł Różnych to organizacja zrzeszająca rzemieślników różnych branż o wysokich kwalifikacjach i wysokim poziomie etycznym. W swojej działalności szkoleniowej Cech prowadzi około 200 zakładów rzemieślniczych.

ale Branżowe to szkoły oferujące praktyczne zajęcia w zakładach cenionych pracodawców z wieloletnim doświadczeniem.

Nowoczesna edukacja

SZKOŁA PRZYJAZNA I OTWARTA

Umów się na spotkanie z dyrektorem

Dyżury dyrektora

napisz do nas

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do aleBranżowe

rok szkolny 2024/2025

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.

Wniosek o przyjęcie do aleBranżowe

rok szkolny 2023/2024

Udało się!

Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zostało wysłane na skrzynkę mailową.