Partnerzy

NABÓR NA ROK SZKOLNY 24/25 JUŻ TRWA

Nasze szkoły

ZAREZERWuj MIEJSCE W KLASIE

Cech Rzemiosł Różnych

Cech Rzemiosł Różnych w Łodzi to organizacja zrzeszająca rzemieślników i przedsiębiorców z różnych branż, która działa na rzecz rozwoju i promocji rzemiosła w regionie. Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Łodzi i powstał 14 stycznia 1959 roku. Cech realizuje swoje zadania poprzez ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków, organizowanie szkoleń i kursów, współpracę z innymi instytucjami i organizacjami oraz kształcenie zawodowe młodzieży.

Cech Rzemiosł Różnych w Łodzi oraz szkoła branżowa ‘aleBranżowe’ to przykład skutecznej współpracy na rzecz rozwoju i popularyzacji rzemiosła wśród młodego pokolenia. Dzięki tej współpracy młodzież ma szansę zdobyć atrakcyjne kwalifikacje zawodowe, a rynek pracy może liczyć na wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników.

SKK - Szkoły Kursy Kariera

SKK to lider na lokalnym i ogólnopolskim rynku edukacyjnym oraz szkoleniowym, który od lat nadaje wysokie tempo rozwoju i dyktuje trendy w szkolnictwie wyższym, ponadgimnazjalnym, a także w szkoleniach zawodowych. Od ponad 20 lat skutecznie kształci osoby dorosłe w Policealnych Szkołach Technicznych, Medycznych, Liceum Ogólnokształcącym i kursach zawodowych oraz specjalistycznych. Rozwijając fizyczne oddziały w Bydgoszczy, Warszawie Łodzi, Toruniu i Poznaniu, SKK wykształciło już ponad 10 000 absolwentów, w tym kadry szkół, urzędów i placówek pedagogicznych. 

napisz do nas

Formularz kontaktowy

Wniosek o przyjęcie do aleBranżowe

rok szkolny 2023/2024

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.

Wniosek o przyjęcie do aleBranżowe

rok szkolny 2023/2024

Udało się!

Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zostało wysłane na skrzynkę mailową.