14.08.2023r. - Sekretariat będzie nieczynny

Szkoła branżowa

Operator procesów introligatorskich

Zapisz się już dzisiaj

Wpisowe: 0zł

Czesne: 0 zł/mc

Okres nauki: 3 lata

Symbol cyfrowy: 732305

Kwalifikacja zawodowa:
PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych

Liczba miejsc ograniczona

Zapisy do klasy trwają

Odtwórz wideo

o programie

Charakterystyka programu

Szkoła branżowa operator procesów introligatorskich w Bydgoszczy kształciwedług podstawy programowej dla szkolnictwa branżowego. Podstawa programowa określa, czego uczymy się w zawodzie, jak to sprawdzamy i w jakich warunkach. Nasz program nauczania zawiera zajęcia z kształcenia zawodowego podzielone na jednostki efektów kształcenia. Każda jednostka ma swoją minimalną liczbę godzin i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych.

Cele kierunkowe:
  • Poznanie podstawowych zasad technologii introligatorskiej oraz sposobów wykonywania różnych rodzajów opraw i uszlachetniania wydruków.
  • Nabywanie umiejętności obsługi maszyn i urządzeń introligatorskich oraz stosowania technik kontroli jakości i bezpieczeństwa pracy.
  • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w projektowaniu i wykonywaniu wyrobów introligatorskich oraz dostosowywaniu ich do potrzeb i wymagań klientów.
  • Kształtowanie postaw odpowiedzialności, współpracy i komunikacji w zespole introligatorskim oraz dbania o własny rozwój zawodowy i kulturalny.

szkoła liderów

Partnerem jest Cech Rzemiosł Różnych

Cech Rzemiosł Różnych to organizacja zrzeszająca rzemieślników różnych branż o wysokich kwalifikacjach i wysokim poziomie etycznym. W swojej działalności szkoleniowej Cech prowadzi około 200 zakładów rzemieślniczych.

ale Branżowe to szkoły oferujące praktyczne zajęcia w zakładach cenionych pracodawców z wieloletnim doświadczeniem.

Nowoczesna edukacja

SZKOŁA PRZYJAZNA I OTWARTA

Umów się na spotkanie z dyrektorem

Dyżury dyrektora

napisz do nas

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do aleBranżowe

rok szkolny 2024/2025

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.

Wniosek o przyjęcie do aleBranżowe

rok szkolny 2023/2024

Udało się!

Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zostało wysłane na skrzynkę mailową.